Info

Nederland Maasland 27 september 2007 .Aanleg nieuw type kas, extra hoge nieuwbouwkas bij tuinbouwbedrijf Lans. Poolse werknemers trekken stalen lussen waar de top van de fruitplanten .in komen te hangen/ aan hangen. meer info: http://documents.plant.wur.nl/wurglas/4-5-OG4-07.pdf.Motieven voor verhoging.Hogere kassen zijn duurder. Er moeten.dus rationele factoren ten grondslag liggen.aan de trendmatige toename van de.kashoogte. "Dat klopt", zegt projectleider.Jouke Campen. "De belangrijkste motieven.om hoger te bouwen zijn het toenemende.gebruik van groeilicht, van horizontale.schermen en van een combinatie van beiden..Voor een goede spreiding en doordringing.van het licht moeten de lampen.minimaal 2 meter boven het gewas hangen..Ook bij schermen is een ruime.afstand tot het gewas wenselijk, omdat.dit resulteert in een grotere bufferruimte.en daarmee in een stabieler klimaat. De.combinatie groeilicht en schermen leidt.tot een verdere verhoging, omdat het.scherm vanuit het oogpunt van brandpreventie.ruim boven de groeilampen.moet liggen.".Ook bij geconditioneerd telen is volgens.Campen een relatief grote klimaatbuffer.wenselijk, vooral wanneer er vernevelaars.boven het gewas hangen. De planten.mogen immers niet natslaan. In gangbare.kassen maakt verneveling in sommige.teelten eveneens opgang, onder andere.bij Phalaenopsis..Kamer wil pas op de plaats met Oost-Europeanen .Uitgegeven: 10 december 2007 19:30 ..DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil pas op de plaats maken met het verder openstellen van de grenzen voor Oost-Europees personeel. .?.Zowel regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als de SP en VVD in de oppositie hebben er geen behoefte aan om volgend jaar te bekijken of Roemenen en Bulgaren hier zonder werkvergunning aan de slag kunnen, zoals was gepland. ?.Overleg.De partijen gaan dinsdag bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken bepleiten dat eerst huidige problemen door de komst van voornamelijk Polen opgelost moeten worden..Het vorige kabi

Add to Lightbox
Filename
1G6V9212.jpg
Copyright
David Rozing
Image Size
3885x2583 / 3.8MB
Contained in galleries
Archief
Nederland Maasland 27 september 2007 .Aanleg nieuw type kas, extra hoge nieuwbouwkas bij tuinbouwbedrijf Lans. Poolse werknemers trekken stalen lussen waar de top van de fruitplanten  .in komen te hangen/ aan hangen.  meer info: http://documents.plant.wur.nl/wurglas/4-5-OG4-07.pdf.Motieven voor verhoging.Hogere kassen zijn duurder. Er moeten.dus rationele factoren ten grondslag liggen.aan de trendmatige toename van de.kashoogte. "Dat klopt", zegt projectleider.Jouke Campen. "De belangrijkste motieven.om hoger te bouwen zijn het toenemende.gebruik van groeilicht, van horizontale.schermen en van een combinatie van beiden..Voor een goede spreiding en doordringing.van het licht moeten de lampen.minimaal 2 meter boven het gewas hangen..Ook bij schermen is een ruime.afstand tot het gewas wenselijk, omdat.dit resulteert in een grotere bufferruimte.en daarmee in een stabieler klimaat. De.combinatie groeilicht en schermen leidt.tot een verdere verhoging, omdat het.scherm vanuit het oogpunt van brandpreventie.ruim boven de groeilampen.moet liggen.".Ook bij geconditioneerd telen is volgens.Campen een relatief grote klimaatbuffer.wenselijk, vooral wanneer er vernevelaars.boven het gewas hangen. De planten.mogen immers niet natslaan. In gangbare.kassen maakt verneveling in sommige.teelten eveneens opgang, onder andere.bij Phalaenopsis..Kamer wil pas op de plaats met Oost-Europeanen .Uitgegeven: 10 december 2007 19:30 ..DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil pas op de plaats maken met het verder openstellen van de grenzen voor Oost-Europees personeel. .?.Zowel regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als de SP en VVD in de oppositie hebben er geen behoefte aan om volgend jaar te bekijken of Roemenen en Bulgaren hier zonder werkvergunning aan de slag kunnen, zoals was gepland. ?.Overleg.De partijen gaan dinsdag bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken bepleiten dat eerst huidige problemen door de komst van voornamelijk Polen opgelost moeten worden..Het vorige kabi